Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Minh Hóa

9:35, Thứ Sáu, 23-9-2022

UBND HUYỆN MINH HÓA

Huyen Minh Hoa

Địa chỉ:

209, Võ Nguyên Giáp, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

Điện thoại:

 0232. 3572333

Fax:

 0232. 3572587

Email:

 minhhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 minhhoa.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Bắc Việt

 Điện thoại: 0913339568

 Email: vietnb.mh@quangbinh.gov.vn

  

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Minh Hương

Điện thoại: 0918851456

Email: huongdm.mh@quangbinh.gov.vn

    

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: 0941398228

Email: dungdt.mh@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Bùi Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 3509806

Email: tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

      

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Văn Lĩnh

 Điện thoại: 0915831004

 Email: linhdv.mh@quangbinh.gov.vn 

 

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh Văn phòng:

 Điện thoại:

 Email:

  

 Phó Chánh Văn phòng: Đinh Ngọc Tưởng

 Điện thoại: 0915390783

 Email: sondt.mh@quangbinh.gov.vn
       

III. CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3572475

2. Văn Thư

- Điện thoại: 0232. 3574678


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập