Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Minh Hóa

9:35, Thứ Sáu, 23-9-2022

UBND HUYỆN MINH HÓA

Huyen Minh Hoa

Địa chỉ:

209, Võ Nguyên Giáp, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

Điện thoại:

 0232. 3572333

Fax:

 0232. 3572587

Email:

 minhhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 minhhoa.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Bắc Việt

 Điện thoại: 0913339568

 Email: vietnb.mh@quangbinh.gov.vn

  

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Minh Hương

Điện thoại: 0918851456

Email: huongdm.mh@quangbinh.gov.vn

    

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: 0941398228

Email: dungdt.mh@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Bùi Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 3509806

Email: tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

      

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Văn Lĩnh

 Điện thoại: 0915831004

 Email: linhdv.mh@quangbinh.gov.vn 

 

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh Văn phòng:

 Điện thoại:

 Email:

  

 Phó Chánh Văn phòng: Đinh Ngọc Tưởng

 Điện thoại: 0915390783

 Email: sondt.mh@quangbinh.gov.vn
       

III. CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3572475

2. Văn Thư

- Điện thoại: 0232. 3574678


Các tin khác