Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy của UBND huyện Tuyên Hóa

8:49, Thứ Sáu, 16-9-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

Huyen Tuyen Hoa

Địa chỉ:

 Số 28, Võ Nguyên Giáp, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

Điện thoại:

 0232. 3684002

Fax:

 0232. 3684276

Email:

 tuyenhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 tuyenhoa.quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HĐND & UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Lê Nam Giang

 Điện thoại: 0232. 3684011

 Email: giangln.th@quangbinh.gov.vn

          

 Phó Chủ tịch UBND: Hồ Vũ Thường

 Điện thoại: 0232. 3683457

 Email: thuonghv.th@quangbinh.gov.vn

   

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Tiến Dũng

 Điện thoại: 0232. 3684004

 Email: dungdt.th@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Bùi Thanh Chuyên

 Điện thoại: 0914024899

 Email: chuyenbt.th@quangbinh.gov.vn
           

 Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Minh Lự

 Điện thoại: 0915044949

 Email: lunm.th@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND huyện:

 Chánh Văn phòng: Lê Minh Huệ

 Điện thoại: 0232. 3684178

 Email: huelm.th@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Phương

 Điện thoại: 0232. 3684559

 Email: phuongnt.th@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chánh Văn phòng: Hà Thị Thủy

 Điện thoại: 0232. 3684088

 Email: thuyht.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chánh Văn phòng: Đinh Xuân Trường

 Điện thoại: 0232. 3685009

 Email: truongdx.th@quangbinh.gov.vn

III. BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

1. Văn thư

Điện thoại: 0232. 3684002

2. Kế toán

Điện thoại: 0232. 3685595

3. Bộ phận một cửa

Điện thoại: 0232. 3684333

4. Tiếp công dân

Điện thoại: 0232. 3683558

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập