Chi tiết bài viết

Thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026

11:7, Thứ Sáu, 6-10-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 05/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2020/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 - 2026.

Theo đó, các cấp, ngành nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế đối với sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung cho Nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thường xuyên, kịp thời cập nhật tình hình, thông tin định hướng cho Nhân dân, cán bộ, đảng viên về công tác ngoại giao kinh tế của Nhà nước và tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin cho doanh nghiệp, người dân về chủ trương, ý nghĩa, hiệu quả kinh tế của hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của Việt Nam nói chung và hoạt động đối ngoại của Quảng Bình nói riêng. 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt; mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Chăm-pa-sắc, Bô-ly-khăm-xay, Sạ-lả-văn, Xay-sổm-bun… nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của hai bên trong tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh, đưa hợp tác về phát triển kinh tế đi vào thực chất, có hiệu quả; củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cu-ba, triển khai tốt Biên bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực y tế đã ký kết giữa UBND tỉnh và Bộ Y tế Cu-ba; mở rộng, tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt trong thu hút đầu tư, với các đối tác của Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước, khu vực trên thế giới. 

Mặt khác, các cấp, ngành tiếp tục duy trì, tìm kiếm cơ hội hợp tác với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ, vận động thêm nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh; tận dụng triệt để, hiệu quả quan hệ ngoại giao với một số địa phương, đối tác nước ngoài giúp thu hút, xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển các ngành kinh tế mà tỉnh Quảng Bình có lợi thế như: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo…; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để tăng cường quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thông qua những sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác về kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả các FTA mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là FTA thế hệ mới, đó là: Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như chủ động xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao năng lực phân tích, dự báo trong hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác ngoại giao kinh tế…

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch số 117 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác ngoại giao kinh tế trong giai đoạn 2023 - 2026 trên cơ sở bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập