Chi tiết bài viết

Tiếp nhận Dự án Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng do Tổ chức Medipeace tài trợ

15:3, Thứ Sáu, 6-10-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 06/10/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2821/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam, tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Medipeace tài trợ.

Theo đó, Dự án có tổng số vốn tài trợ gần 10,8 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng năng lực để cải thiện chất lượng giáo dục phù hợp cho học sinh khuyết tật và cải thiện môi trường giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại cộng đồng. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Dự án sẽ thực hiện 18 đợt tư vấn cho giáo viên về phương pháp lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật; 297 học sinh khuyết tật được lượng giá và lập kế hoạch giáo dục cá nhân; 54 lần dạy về kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật tại 03 Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật; 12 lần cung cấp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ huynh học sinh khuyết tật; 975 người tham gia chương trình cải thiện nhận thức về khuyết tật; 20 giáo viên, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia chương trình thăm quan, học tập thực tế về giáo dục hòa nhập…

Dự án được triển khai đến ngày 31/12/2025 tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới. 

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập