Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông và bê tông thương phẩm

9:24, Thứ Ba, 12-7-2022

>>> Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá.

>>> Quyết định thành lập hội đồng thẩm định.

Các tin khác