Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp tại thửa đất số 05 - Tờ bản đồ số 37, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

10:52, Thứ Tư, 24-8-2022

>>> Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá

>>> Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Các tin khác