Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở khu vực Đồng Bàu Miệu, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới

10:52, Thứ Tư, 24-8-2022

>>> Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá

>>> Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Các tin khác