Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường từ Km56, Đường tỉnh 562 vào đến bản Nôồng cũ và bản Nôồng mới, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch

15:58, Thứ Ba, 13-9-2022

>>> Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá

>>> Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Các tin khác