Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Bắc Tỉnh lộ 561, đoạn từ Tỉnh lộ 561 đi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch

15:31, Thứ Tư, 28-9-2022

>>> Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá

>>> Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Các tin khác