Chi tiết bài viết

Thực hiện số hóa 8.747 hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình

16:37, Thứ Ba, 15-8-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2023 - 2028.

Kế hoạch nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử, từng bước ứng dụng công nghệ số hóa trong lĩnh vực lưu trữ theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực phục vụ hoạt động quản lý điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; cung cấp thông tin phục vụ tra cứu của tổ chức, cá nhân. Việc chuyển đổi việc khai thác tài liệu lưu trữ trực tiếp bản gốc bằng giấy sang khai thác dưới dạng tệp tin điện tử giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ số trong công tác lưu trữ…

Theo đó, số lượng tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc 34 Phông lưu trữ gồm 8.747 hồ sơ với 202.283 văn bản, tương ứng với 1.267.835 trang, trong đó 1.236.195 trang A4, 31.640 trang A3.

UBND tỉnh yêu cầu việc số hóa tài liệu phải được thực hiện đúng quy trình, tiến độ thực hiện, quy định của pháp luật và đảm bảo tiết kiệm; tài liệu lưu trữ được số hóa đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả, có các bản sao lưu dự phòng tài liệu lưu trữ gốc và hỗ trợ việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, kiểm soát định kỳ đối với sự an toàn của tài liệu lưu trữ. Đặc biệt, quá trình số hóa tài liệu lưu trữ phải đảm bảo tính pháp lý, trung thực và tuyệt đối an toàn, không làm thay đổi trật tự các tài liệu giấy bên trong hồ sơ; tuân thủ quy trình kỹ thuật do phần mềm cung cấp, đảm bảo bí mật tài liệu…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập