Chi tiết bài viết

Sở Thông tin và Truyền thông bàn giao đưa vào sử dụng “Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin”

9:46, Thứ Sáu, 29-9-2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thiết lập “Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin” xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa.

Sau thời gian thực hiện, ngày 25/9/2023, tại Thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng “Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin”. Hệ thống thiết bị được lắp đặt tại Hội trường thôn Yên Vân, đảm bảo các điều kiện theo quy định, gồm: 01 Tivi thông minh 75 inch; 01 Amply liền mixer; 04 loa hội trường; 01 bộ Micro không dây và các vật tư phụ đi kèm khác.

Bàn giao“Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin”

Tại buổi bàn giao, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND xã Hóa Tiến, thôn Yên Vân sử dụng, quản lý, vận hành, duy trì tốt hệ thống “Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin”. Sử dụng hệ thống thiết bị tại Điểm hỗ trợ ứng dụng CNTT đúng mục đích, nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua mạng Internet; bố trí 02 cán bộ của UBND xã để quản lý sử dụng thiết bị, duy trì, vận hành điểm ứng dụng CNTT. Về phía đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hóa Tiến để bảo trì, sữa chữa, hướng dẫn hoạt động của Điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến hoạt động có hiệu quả.

Theo Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập