Chi tiết bài viết

Ban hành Danh mục 25 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

6:34, Thứ Bảy, 7-10-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2784/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm 25 CSDL, đó là: Công báo điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; chấm điểm Cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; đất đai; người có công và thân nhân người có công; an sinh xã hội; quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản; hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được chứng thực; các Văn phòng thừa phát lại, quản lý các vi bằng trên địa bàn tỉnh; khoa học và công nghệ; truy xuất nguồn gốc nông sản; ngành Giáo dục; cơ sở đào tạo lái xe; ngành Y tế; hướng dẫn viên du lịch; các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cơ sở lưu trú; đơn vị lữ hành; công tác Dân tộc tỉnh và CSDL về giá trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì CSDL thuộc Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh có trách nhiệm tham mưu đề xuất, tổ chức xây dựng, nâng cấp, phát triển CSDL và kết nối, tích hợp, chia sẻ, cung cấp dữ liệu về hệ thống dữ liệu tập trung, dùng chung của tỉnh theo quy định; quản lý, vận hành CSDL bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục CSDL dùng chung phù hợp với yêu cầu, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập