Chi tiết bài viết

Tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước

16:51, Thứ Năm, 5-10-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 04/10/2023, Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức lớp tập huấn về thương mại điện tử (TMĐT) cho cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ đại diện các sở, ngành liên quan, cán bộ phụ trách lĩnh vực thương mại của các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về lĩnh vực kinh tế, thương mại tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức về xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển TMĐT; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động TMĐT; tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng TMĐT và quy định về quản lý dịch vụ TMĐT; quản lý, giám sát hoạt động TMĐT tại địa phương; tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, ứng dụng TMĐT; thống kê về TMĐT; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động TMĐT.

Dịp này, các học viên cũng dành thời gian trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, ứng dụng TMĐT ở lĩnh vực mình phụ trách.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động TMĐT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa tỉnh; giúp đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước hiểu, nắm rõ kiến thức pháp luật về TMĐT, từ đó ứng dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập