Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

17:22, Thứ Tư, 1-11-2023

(Quang Binh Portal) - Qua một thời gian triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), thị xã Ba Đồn đã tạo được môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí. Đặc biệt, với việc xây dựng CQĐT đã nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, hướng đến sự hài lòng trong công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số được thị xã Ba Đồn xác định với các trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số... Trong đó, chính quyền số là trụ cột ưu tiên hàng đầu được thị xã khởi động từ nền tảng chính quyền điện tử. Cấp ủy, chính quyền thị xã luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Cụ thể, thị xã đã quan tâm đầu tư kinh phí để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, tại Ba Đồn, hạ tầng ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, 100% các phòng, ban, UBND các xã, phường đã thiết lập mạng LAN và kết nối internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước đã sẵn sàng kết nối đến 16/16 xã, phường, hệ thống hội nghị truyền hình kết nối từ thị xã đến xã, phường hoạt động hiệu quả. Lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg tập trung chỉ đạo tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06 để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ, ủng hộ, phối hợp thực hiện; triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Trong 9 tháng năm 2023, Ba Đồn đã tạo điều kiện cho cán bộ, lãnh đạo, công chức cấp thị xã và cấp xã tham gia các lớp đào tạo trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số toàn diện; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm dùng chung; tập huấn 01 lớp về nghiệp vụ vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC với 82 học viên. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành có hiệu quả, cài đặt phần mềm giám sát, phát hiện tấn công có chủ đích và phòng chống mã độc tất cả máy tỉnh của công chức thị xã; rà soát danh mục thủ tục hành chính đề xuất tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa thị xã.

Bên cạnh đó, thị xã đã hoàn thành việc cấp phát Chứng thư số. 100% Cán bộ, công chức cấp thị xã (85/85), công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã (96/96), các phòng chuyên môn thị xã (12/12) đã được cấp Chứng thư số; tổng số sim PKI trên toàn thị xã là 37 sim phục vụ ký số trên thiết bị di động cho lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường (SIM PKI); đã cung cấp 450 tài khoản thư công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức UBND thị xã và UBND cấp xã. Hiện nay, UBND thị xã đã rà soát hộp thư điện tử công vụ và có Công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp mới, xóa bỏ, cấp lại mật khẩu hộp thư điện tử công vụ.

Đặc biệt, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh thị xã Ba Đồn (IOC) đã bắt đầu đưa vào thử nghiệm xử lý vi phạm giao thông. Tính đến nay đã có hơn 16.000 lượt tải ứng dụng Công dân thông minh "Ba Đồn Smart”; tiếp tục xử lý được nhiều phản ánh của người dân trên địa bàn; tổng hợp tin tiêu cực, tích cực liên quan đến thị xã Ba Đồn trên các báo đài, trang thông tin điện tử...

Để xây dựng đô thị Ba Đồn ngày càng văn minh, hiện đại, thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; phấn đấu đạt cơ bản đạt nền tảng về đô thị thông minh; tăng cường sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, thực hiện 100% ký số vào gửi nhận văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại thị xã và 96% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước và hồ sơ giải quyết với thôn, tổ dân phố); tiếp tục hoàn thiện số hóa quản lý văn bản điều hành, ký số ở các xã, phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức…

CTV Lệ Hằng
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập