Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện 234 công trình xây dựng cơ bản

16:13, Thứ Sáu, 15-9-2023

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa vừa cho biết, từ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi..., huyện Minh Hóa đang triển khai thực hiện 234 công trình xây dựng cơ bản (trong đó có 146 công trình chuyển tiếp, 88 công trình khởi công mới).

Công trình đường Hồng Hóa-Yên Hóa-Quy Đạt (giai đoạn 1) gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới việc giải ngân nguồn vốn đạt kết quả thấp

Tổng số vốn bố trí cho các công trình này khoảng 355 tỷ đồng (trong đó kế hoạch vốn năm 2023 phân bổ khoảng 245 tỷ đồng; số còn lại nằm trong kế hoạch phân bổ vốn kéo dài). Tính đến ngày 31/8/2023, huyện Minh Hóa đã thực hiện giải ngân được gần 130 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch vốn phân bổ.
 
Trên cơ sở các nguồn vốn được giao, UBND huyện Minh Hóa đã tiến hành phân bổ danh mục các công trình, nguồn vốn cơ bản kịp thời, bảo đảm hiệu quả đầu tư; tập trung chỉ đạo rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, các thủ tục liên quan; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn...
 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số chủ đầu tư vẫn chưa thực sự sâu sát, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo; giải phóng mặt bằng ở một số công trình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục pháp lý và các văn bản hướng dẫn… đã dẫn tới tiến độ triển khai công trình chậm, giải ngân nguồn vốn đạt kết quả thấp.
 
Đơn cử như tại các công trình: Đường Hồng Hóa-Yên Hóa-Quy Đạt (giai đoạn 1), trồng cây xanh khuôn viên Trung tâm Giáo dục thể chất huyện và một số tuyến đường nội thị thị trấn Quy Đạt, dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Dân Hóa…

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập