Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3644/TB-VPUBND
Ngày ký 28/09/2021
Người ký Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Tổng hợp
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Thông báo