Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 3449/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Cảnh Hóa để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2: Đầu tư hoàn thiện Quốc lộ 12A đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh, tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

2 3442/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc cho Công ty Điện lực Quảng Bình - Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê đất tại Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3 3444/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc giao đất cho UBND thị trấn Hoàn Lão quản lý tại Khu vực phía Đông hồ Cồn Sãi, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

4 3448/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ tổng hợp Lý Trạch, tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

5 3450/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư Green Diamond - Phong Nha thuê đất để thực hiện Dự án The Green Diamond Resort tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

6 3452/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc giao đất cho UBND huyện Bố Trạch quản lý để thực hiện Dự án Khu tái định cư khu vực thôn Cà (T92), xã Hoà Trạch (phục vụ giải phóng mặt bằng Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) tại xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

7 3443/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Thanh Thủy quản lý để tạo quỹ đất ở tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

8 3429/QĐ-UBND 04/12/2023

Quyết định Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2022-2023

9 2500/KH-UBND 04/12/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”

10 187/QĐ-BCĐ 01/12/2023

Quyết định về việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »