Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 04/2016/NQ-HĐND 21/07/2016

Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình

2 03/2016/NQ-HĐND 21/07/2016

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch

3 02/2016/NQ-HĐND 21/07/2016

Nghị quyết thông qua Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình

4 01/2016/NQ-HĐND 24/06/2016

Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình

5 128/2016/NQ-HĐND 20/04/2016

Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

6 127/2016/NQ-HĐND 20/04/2016

Nghị quyết thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

7 126/2016/NQ-HĐND 20/04/2016

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 108/2015/NQ-HĐND 17/07/2015

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

9 107/2015/NQ-HĐND 17/07/2015

Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

10 106/2015/NQ-HĐND 17/07/2015

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »