Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 100/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019

2 101/NQ-HĐND 11/12/2014

Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Bình

3 91/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

4 92/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015

5 89/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014

6 88/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết Thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

7 87/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

8 86/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí

9 85/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới

10 84/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »