Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 5354/BC-VPUBND 01/12/2023

Báo cáo Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 11 năm 2023

2 5345/BC-VPUBND 01/12/2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023)

3 5302/TB-VPUBND 29/11/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hai bên bờ Sông Gianh và Quốc lộ 12A, đoạn từ khu vực thị trấn Đồng Lê đến cửa Sông Gianh, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030

4 5287/TB-VPUBND 28/11/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Thắng Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (thực địa tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy)

5 5171/TB-VPUBND 23/11/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tại buổi kiểm tra thực địa Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh do Công ty TNHH Trần Quế Chi đề xuất

6 5197/TB-VPUBND 23/11/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tại buổi làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các nội dung liên quan đến các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

7 4718/TB-VPUBND 31/10/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại buổi tình hình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và khu tái định cư phục vụ dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

8 4537/TB-VPUBND 20/10/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Quý III năm 2023

9 4460/TB-VPUBND 17/10/2023

Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

10 4392/VPUBND-KT 13/10/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »