Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 3116/BC-VPUBND 02/07/2024

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 6 năm 2024

2 3101/TB-VPUBND 01/07/2024

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình

3 3105/TB-VPUBND 01/07/2024

Thông báo kết luận của đồng chí Phan Phong Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác giám sát hoạt động xổ số năm 2023 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

4 3012/TB-VPUBND 26/06/2024

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình

5 3007/TB-VPUBND 26/06/2024

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tại buổi làm việc với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về công tác trồng rừng thay thế

6 2903/TB-VPUBND 20/06/2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán Chính phủ giao năm 2023

7 2419/TB-VPUBND 24/05/2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tỉnh Quảng Bình

8 2420/TB-VPUBND 24/05/2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Quảng Bình

9 2348/KH-VPUBND 21/05/2024

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 tại Văn phòng UBND tỉnh

10 2285/TB-VPUBND 17/05/2024

Thông báo kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »