Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 159/BTC 16/10/2023

Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023"

2 114/TL-BTC 28/06/2023

Thể lệ cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”

3 184/BC-UBND 26/06/2023

Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2023

4 248/GP-UBND 10/02/2023

Cấp giấy phép môi trường đối với Trang trại điện gió BT2 - Giai đoạn 2

5 249/GP-UBND 10/02/2023

Cấp giấy phép môi trường đối với dự án Trại sản xuất tôm giống Quảng Bình 2 - Giai đoạn 1 - Hạng mục sản xuất tôm giống tại thôn Bắc Hoà, xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

6 246/GP-UBND 10/02/2023

Cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư Gia Hồng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

7 213/GP-UBND 08/02/2023

Cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

8 1097/KH-UBND 22/06/2022

Kê hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tỉnh Quảng Bình năm 2022

9 122/BCSĐ 10/05/2022

Quy định Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

10 765/UBND 14/05/2021

Công văn Hướng dẫn Thực hiện công tác khen thưởng trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2026

1 2 3 »