TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
24
Chuyển đổi số
58
Thể thao
7
Địa chính
67
Hỗ trợ
38
Bảo hiểm xã hội
147
Tài nguyên
245
Quy hoạch
62
Phòng chống tham nhũng
27
Điện lực
15
Điện lực
12
Lao động Xã hội
7
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
38
Đề án
9
Bảo vệ bí mật nhà nước
9
Công báo
86
An toàn thực phẩm
3
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
2
Lao động công đoàn
1
Lao động công đoàn
1
Lao động công đoàn
1998
Khác
124
Nông thôn mới
1011
Thi đua - Khen thưởng
18
Báo chí - Xuất bản
34
Xây dựng
19
Ngoại vụ
506
Thủ tục hành chính
18
Thủy lợi
38
Doanh nghiệp
30
Dân vận
4
Sở Thông tin và Truyền thông
16
Công thương
11
Báo cáo
49
Thuế
229
Xây dựng
443
Nông nghiệp
65
Dân tộc - Tôn giáo
78
Khoa học - Công nghệ
396
Tư pháp
15
Lao động dạy nghề
11
Đầu tư kinh doanh
69
Phòng cháy chữa cháy
94
An ninh Trật tự
150
Dự án
91
Tiếp dân
65
Công nghiệp
199
Giao thông
654
Y tế
35
Thanh tra
10
Thống kê
111
PC Lụt bão
46
Đầu tư
133
Kế hoạch - Đầu tư
8
Gia đình
139
Cải cách hành chính
61
Chính sách xã hội
217
Tài Chính
168
Pháp luật
418
Nội vụ
2357
Đất đai
184
Kinh tế - Xã hội
204
Văn hóa
14
Công nghiệp
454
Giáo dục - Đào tạo
369
Môi trường
102
Công nghệ thông tin và Viễn thông
13
Đối ngoại
9
Cấp nước
5
Bưu chính
83
Du lịch
39
Thương mại
16
Dân số
33
Giao thông
59
Khoáng sản
8
Kinh tế ngoài quốc doanh
84
Kế hoạch
30
Thủy sản
34
Thi đua
731
Tổng hợp
336
Tổ chức
33
Quân sự
54
Quy phạm Pháp luật
52
Quốc phòng
27
Ngân sách
22
Nhà đất
12
Ngư nghiệp
26
Nội chính
89
Lâm nghiệp
239
Lao động TBXH
10
Trợ cấp