TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
252
Quy hoạch
66
Công nghiệp
95
Tiếp dân
26
Chuyển đổi số
61
Chính sách xã hội
400
Tư pháp
4
Sở Thông tin và Truyền thông
111
PC Lụt bão
446
Nông nghiệp
12
Lao động Xã hội
8
Gia đình
15
Lao động dạy nghề
80
Khoa học - Công nghệ
38
Đề án
659
Y tế
229
Xây dựng
1
Lao động công đoàn
153
Dự án
18
Báo chí - Xuất bản
1
Lao động công đoàn
217
Tài Chính
582
Thủ tục hành chính
124
Nông thôn mới
34
Xây dựng
39
Doanh nghiệp
86
An toàn thực phẩm
18
Thủy lợi
38
Bảo hiểm xã hội
143
Cải cách hành chính
11
Đầu tư kinh doanh
173
Pháp luật
36
Thanh tra
11
Báo cáo
147
Tài nguyên
19
Ngoại vụ
1013
Thi đua - Khen thưởng
65
Dân tộc - Tôn giáo
9
Bảo vệ bí mật nhà nước
2208
Khác
16
Công thương
10
Thống kê
9
Công báo
203
Giao thông
94
An ninh Trật tự
15
Điện lực
7
Địa chính
67
Hỗ trợ
2
Lao động công đoàn
30
Dân vận
58
Thể thao
74
Phòng cháy chữa cháy
27
Điện lực
47
Đầu tư
133
Kế hoạch - Đầu tư
49
Thuế
3
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
7
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
64
Phòng chống tham nhũng
418
Nội vụ
2461
Đất đai
185
Kinh tế - Xã hội
205
Văn hóa
14
Công nghiệp
460
Giáo dục - Đào tạo
403
Môi trường
102
Công nghệ thông tin và Viễn thông
13
Đối ngoại
9
Cấp nước
5
Bưu chính
83
Du lịch
39
Thương mại
16
Dân số
34
Giao thông
60
Khoáng sản
8
Kinh tế ngoài quốc doanh
85
Kế hoạch
30
Thủy sản
34
Thi đua
736
Tổng hợp
341
Tổ chức
33
Quân sự
56
Quy phạm Pháp luật
53
Quốc phòng
27
Ngân sách
23
Nhà đất
12
Ngư nghiệp
26
Nội chính
89
Lâm nghiệp
240
Lao động TBXH
10
Trợ cấp