Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật

  • Công nhận và tặng 55 giải thưởng văn học nghệ thuật

    (Quang Binh Portal) - Ngày 02/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc công nhận, tặng 55 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng.....Xem tiếp