Thi tìm hiểu về Lịch sử 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

  • Cuộc thi trực tuyến “Quảng Bình hào khí 420 năm”

    (Quang Binh Portal) - Thông tin từ Tỉnh đoàn cho biết, từ 20h00 - 20h45 trong các ngày 22/5, 29/5 và ngày 05/6/2024, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Quảng Bình hào khí 420 năm” Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật.....Xem tiếp