Chi tiết bài viết

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với bà con thôn Vĩnh Tuy I

22:29, Thứ Bảy, 11-11-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/11/2023, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với bà con thôn Vĩnh Tuy I, xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh). 

Đây là địa phương được huyện Quảng Ninh lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quảng Ninh và đông đảo bà con Nhân dân thôn Vĩnh Tuy I.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội

Trong năm qua, thôn Vĩnh Tuy I đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa Ban cán sự thôn với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới trong quá trình xây dựng khu dân cư. Trong sản xuất và phát triển kinh tế, bà con trong thôn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề hợp lý, có nhiều đổi mới trong tư duy làm ăn, mở thêm nhiều ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động… nên đời sống kinh tế từng hộ gia đình ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của Nhân dân trong việc giáo dục đạo đức, lối sống gắn liền với việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa. Các hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái được thực hiện tốt. Thôn Vĩnh Tuy I giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” liên tục trong nhiều năm. Đặc biệt, bà con đã chung sức, hiến đất, đóng góp để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiệu quả, đạt 9/9 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu…

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho bà con Nhân dân thôn Vĩnh Tuy I

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả đạt được của bà con Nhân dân thôn Vĩnh Tuy I, đặc biệt là ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của những cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư. Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực; là dịp để bà con gặp gỡ, chia sẻ, chung vui với kết quả đạt được trong năm qua; xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển cho năm tới; cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, động viên nhau cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Trong không khí vui tươi của Ngày hội, đồng chí tin tưởng và mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, nêu cao tuyền thống anh hùng trong sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực to lớn trong Nhân dân, góp phần xứng đáng cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phấn đấu đưa khu dân cư ngày càng phát triển, đoàn kết và thắng lợi…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho bà con Nhân dân xã Vinh Tuy I; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và chính quyền xã đã tặng quà cho những gia đình tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại Ngày hội:

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình