Chi tiết bài viết

Huyện Minh Hóa

21:43, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN MINH HÓA

Minh Hoa


     Minh Hóa là huyện miền núi vùng cao nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình. Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với 89 km đường biên giới, phía Bắc giáp huyện Tuyên Hóa, phía Nam và Đông Nam giáp huyện Bố Trạch. Minh Hóa có dân tộc Kinh chiếm đa số và các dân tộc ít người Bru - Vân Kiều, Chứt…tập trung ở các xã biên giới (Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa và Hóa Sơn).

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Quy Đạt
  15,27
7.608
2.
Xã Hồng Hóa
 71,57
3.290
3.
Xã Yên Hóa
34,90
3.707
4.
Xã Xuân Hóa
 42,29
2.655
5.
Xã Minh Hóa
 34,06
3.375

6.

Xã Tân Hóa
 74,27
2.859
7.
Xã Trung Hóa
94,54
5.232
8.
Xã Thượng Hóa
 346,34
3.095
9.
Xã Hoá Sơn

 180,31

1.591
10.
Xã Hoá Hợp
51,99
3.369
11.
Xã Hoá Tiến
 27,60
2.452
12.

Xã Hoá Thanh

43,87 1.225
13.

Xã Hoá Phúc

31,33 561
14.

Xã Dân Hoá

176,97 3.476
15.

Xã Trọng Hoá

187,89 3.584

Niên giám thống kê huyện Minh Hoá năm 2011

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập