Chi tiết bài viết

Huyện Lệ Thủy

21:48, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LỆ THỦY

Le Thuy


     Lệ Thủy là huyện nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Bình. Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, phía Bắc giáp với huyện Quảng Ninh và phía Đông giáp biển. Lệ Thủy có suối nước khoáng Bang, và là mảnh đất sản sinh ra nhiều anh hùng của dân tộc đặc biệt là vị tướng Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp)…

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC

 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1
Thị trấn Kiến Giang
3,14
6.453
2
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh
11,35
4.892
3
Xã An Thủy
22,77
9.634
4
Xã Cam Thủy
13,81
3.717
5
Xã Dương Thủy
9,31
4.172
6
Xã Hoa Thủy
17,27
8.205
7
Xã Hồng Thủy
29,56
8.205
8
Xã Hưng Thủy
21,76
6.307
9
Xã Kim Thủy
485,67
3.392
10

Xã Lâm Thuỷ

241,21 1.288
11
Xã Liên Thủy
6,98 8.118
12
Xã Lộc Thủy
7,76
4.168
13
Xã Mai Thủy
19,79
6.091
14
Xã Mỹ Thủy
13,65
5.023
15

Xã Ngân Thuỷ

167,88 1.794
16
Xã Ngư Thủy Bắc
31,46
3.591
17
Xã Ngư Thủy
  23,40
5.105
18
Xã Phong Thủy
9,96
7.028
19
Xã Phú Thủy
45,73
6.791
20
Xã Sen Thủy
75,28
5.519
21
Xã Sơn Thủy
25,95
7.023
22
Xã Tân Thủy
19,94
5.969
23
Xã Thanh Thủy
14,22
5.417
24
Xã Thái Thủy
55,82
4.584
25
Xã Trường Thủy
35,60
4.480
26
Xã Xuân Thủy
6,81
5.269

Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy năm 2012

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập