Chi tiết bài viết

Thành Phố Đồng Hới

21:48, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Dong Hoi


     Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh Quảng Bình, trong quá trình hình thành và phát triển, Thành phố Đồng Hới đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh. Đây thực sự là nơi có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Đồng Hới trở thành một địa danh quen thuộc không chỉ trên giải đất miền Trung mà còn vang tiếng trên cả nước. Nằm trên trục quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt thống nhất Bắc Nam, đường biển, các đường nối từ Đông sang Tây…Đồng Hới có một vị trí vô cùng thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội với các tỉnh, thành phố.

 
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1
Phường Bắc Lý
10,19
17.085
2
Phường Bắc Nghĩa
7,67
7.371
3
Phường Đồng Hải
1,93
6.957
4
Phường Đồng Phú
3,81
9.867
5
Phường Đồng Sơn
19,66
8.496
6
Phường Đức Ninh Đông
2,77
5.064
7
Phường Hải Thành
2,45
5.382
8
Phường Nam Lý
3,90
13.874
9
Phường Phú Hải
3,07 3.671
10
Xã Đức Ninh
5,57
7.621
11
Xã Bảo Ninh
16,34
9.015
12
Xã Lộc Ninh
13,41
8.215
13
Xã Nghĩa Ninh
16,33
4.652
14
Xã Quang Phú
3,23
3.038
15
Xã Thuận Đức
45,36
4.016
 
Niên giám thống kê TP Đồng Hới năm 2012

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập