Chi tiết bài viết

Trường Cao đẳng nghề

15:21, Thứ Tư, 1-3-2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3838203

- Email: caodangquangbinh@gmail.com

- Website: caodangquangbinh.edu.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Ths.Dương Vũ Nhật Đồng

- Điện thoại: 0232. 3838205

- Email: nhatdong1973@gmail.com

Hiệu phó: Ths.Nguyễn Xuân Hiếu

- Điện thoại: 0232. 3835489

- Email: hieunguyenxuan1@gmail.com

Hiệu phó: Đinh Thị Quỳnh Hoa

- Điện thoại:

- Email: dinhquynhoa75@gmail.com

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Phòng Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3838203

2. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

- Điện thoại: 0232. 3838119

3. Khoa Cơ khí - Động lực

- Điện thoại:

4. Khoa Điện

- Điện thoại:

5. Khoa Du lịch - Dịch vụ và Cơ bản

- Điện thoại:

6. Ban Đào tạo lái xe và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

- Điện thoại: 0232. 3838204

7. Trung tâm sát hạch lái xe

- Điện thoại: 0232. 3838204


Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập