Chi tiết bài viết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp

15:43, Thứ Sáu, 30-8-2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP

  

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01, Trần Nhật Duật, Đức Ninh, TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3836140/ 0232. 3839022

- Email: vanphong.cdcnn@quangbinh.gov.vn

- Website: ktcnnqb.edu.vn


I. BAN GIÁM HIỆU:

Hiệu trưởng: Ths. Đào Hoài Linh

- Điện thoại: 0232. 3837415

- Email: daohoailinh@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: TS. Dương Thanh Ngọc

- Điện thoại: 0232 .3835216

- Email: thanhngoccnn@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Ths. Trương Văn Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3836224

- Email: truongtuan689@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Viết Lâm

- Điện thoại: 0232. 3839368

- Email: nguyenvietlamcnn@gmail.com

 

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0232. 3836140

2. Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0232. 3837417 

3. Phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại: 0232. 3838319

4. Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Điện thoại: 0232. 6296157

5. Phòng Quản trị - Đời sống

Điện thoại: 0232. 3836147

6. Phòng Công tác - Học sinh sinh viên

Điện thoại: 0232. 6278157

7. Phòng Tuyển sinh – Giới thiệu việc làm

Điện thoại: 0232. 3839020

 

III. KHOA, BAN:

1. Khoa Cơ bản

Điện thoại: 0232. 3839590

2. Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp

Điện thoại: 0232. 3839591

3. Khoa Cơ khí và Xây dựng công trình

Điện thoại: 0232. 3836617

4. Khoa Điện

Điện thoại: 0232. 3839592

5. Khoa Du lịch

Điện thoại: 0912414918

6. Khoa Kinh tế

Điện thoại: 0915057337

7. Ban thực hành lái xe

Điện thoại: 0232. 3838342

 

IV. TRUNG TÂM:

1. Trung tâm Liên kết đào tạo

Điện thoại: 0232 6286157

2. Trung tâm Sát hạch lái xe

Điện thoại: 0232. 3838546

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học      

Điện thoại: 0232. 3836147


Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập