Chi tiết bài viết

Lịch cắt điện từ ngày 05/9 - 11/9/2019

13:59, Thứ Ba, 3-9-2019

(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/9 - 11/9/2019 bao gồm các khu vực sau:  

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 13, 15, 16 xã Lộc Ninh

 

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 06/9

 

Các tổ dân phố 9, 10 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 07/9

Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh

Từ 13h30 đến 16h00 ngày 07/9

Các thôn Thuận Phước, Thuận Hòa xã Thuận Đức
Từ 13h30 đến 15h00 ngày 07/9
Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; các thôn 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh; xóm Giao thông thôn Lệ Kỳ; Trại Giam Đồng Sơn
Từ 05h30 đến 11h00 ngày 09/9
Các tổ dân phố 4, 5, 7, 8 phường Đồng Sơn; thôn 9 xã Nghĩa Ninh
Từ 13h00 đến 16h00 ngày 09/9
Các tổ dân phố 7, 10, 11 phường Bắc Nghĩa
Từ 07h00 đến 11h00 ngày 09/9
Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức
Từ 05h30 đến 11h30 ngày 11/9

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Thượng Giang, Phong Giang thị trấn Kiến Giang; các thôn Quy Hậu, Uẩn Áo, Xuân Hồi xã Liên Thủy; thôn Thượng Phong xã Phong Thủy

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 08/9

Các thôn Hoàng Đàm, Trung Tín, Lộc Xá, Hoàng Viễn, Mỹ Đức xã Sơn Thủy; thôn Tam Hương xã Phú Thủy

Từ 06h00 đến 14h30 ngày 09/9

Các xã Trường Thủy, Văn Thủy; các thôn Lệ Bình, Thái Xá, Tróc Vực xã Mai Thủy; xóm Mỹ Trung xã Mỹ Thủy; các thôn Cây Bông, Cồn Cùng, Làng Thanh niên Lập nghiệp xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 14h00 ngày 11/9

3. Huyện Bố trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu 3, 10 thị trấn Hoàn Lão

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 07/9

Xóm Rẫy xã Tây Trạch; xóm Cà xã Hòa Trạch
Từ 06h00 đến 11h30 ngày 09/9
Xã Sơn Lộc; thôn Thọ Lộc xã Vạn Trạch
Từ 05h30 đến 11h30 ngày 10/9

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 1, 2, 5 phường Ba Đồn; tổ dân phố Cầu phường Quảng Thuận

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 07/9

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 07/9

6. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu 4, 5, 7, 8 thị trấn Quy Đạt

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 06/9

Xã Hóa Sơn; các thôn Đa Năng, Đa Thịnh xã Hóa Hợp

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 11/9

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình


Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập