Chi tiết bài viết

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình

16:54, Thứ Tư, 30-11-2022

(Quang Binh Portal) -  Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình.

Đó là: Trường Mầm non Tân Ninh (huyện Quảng Ninh); Trường Tiểu học số 1 Đại Trạch (huyện Bố Trạch); Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy); Trường Trung học phổ thông Minh Hóa (huyện Minh Hóa).

Đây là các tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2021 - 2022 của tỉnh Quảng Bình.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)