Chi tiết bài viết

Nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế

16:39, Thứ Tư, 1-2-2023

(Quang Binh Portal) - Cục Thuế tỉnh vừa có Công văn số 176/CTQBI-NVDTPC yêu cầu các Chi cục Thuế trực thuộc; Văn phòng và các Phòng thuộc Cục Thuế chấn chỉnh công tác quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ của ngành.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các Chi cục Thuế, Phòng có liên quan nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND các cấp trong việc lập dự toán thu nội địa; xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất trên cơ sở kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ một cách quyết liệt nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước, quan tâm xử lý dứt điểm một số khoản nợ đang có chiều hướng gia tăng so với năm trước; chỉ đạo quyết liệt trong việc chấp hành pháp luật về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ được giao.

Bên cạnh đó, các Chi cục Thuế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng rà soát đưa vào quản lý thuế đối các hộ kinh doanh kịp thời đúng quy định, đảm bảo tất cả các hộ kinh doanh phải được theo dõi, quản lý theo đúng Luật Quản lý thuế, quy trình của ngành; khẩn trương rà soát các hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép kinh doanh để quản lý thuế; tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát, rà soát lại việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ của ngành, quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế để kịp thời phát hiện các sai sót (nếu có) nhằm chẩn chỉnh khắc phục không để xẩy ra tình trạng sai sót xảy ra.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)