Chi tiết bài viết

Có trên 17.000 ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

9:54, Thứ Hai, 20-3-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 17/3/2023, UBND tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 Chương, 236 Điều với 10 chính sách mới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế... hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh; phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đã được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan được giao tổng hợp kết quả) đã tiếp nhận báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của 62 cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến gửi đến, đơn vị đã tiến hành tổng hợp trung thực, đầy đủ và khách quan với kết quả cụ thể là 2.744 cuộc hội nghị, hội thảo nhận được tổ chức và nhận được 17.285 lượt ý kiến góp ý.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trình bày các ý kiến kiến nghị nhằm góp ý thêm về một số điều, khoản trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trong tỉnh về sửa đổi Luật Đất đai nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân thể hiện quan điểm, chính kiến về toàn bộ nội dung nói chung cũng như đối với từng điều, khoản cụ thể của Luật Đất đai (sửa đổi) để Nhân dân trở thành chủ thể tích cực tham gia xây dựng và thi hành Luật trong thời gian tới. 

Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức theo Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ; nhiều ý kiến tham gia được chuẩn bị công phu, tâm huyết kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn; các ý kiến đóng góp được tổng hợp đầy đủ, chính xác, nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với dự thảo Luật…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, sau hội nghị này, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ đề ra.

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập