Chi tiết bài viết

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Quảng Bình

15:6, Thứ Sáu, 24-5-2024

(Quang Binh Portal) - Căn cứ Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (01/7/1989 - 01/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024); Căn cứ Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CUỘC THI

1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi để lựa chọn 01 (một) Biểu trưng (logo) thể hiện được đặc trưng của tỉnh Quảng Bình để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh. Góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Quảng Bình đến bạn bè trong và ngoài nước. 

- Phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết thực, hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm sâu rộng, thu hút nhiều tác giả tham gia.

- Mẫu Biểu trưng (logo) được lựa chọn bảo đảm đúng theo quy định của thể lệ cuộc thi, phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, sự độc đáo, đặc trưng, ấn tượng, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và dễ ghi nhớ; có tính ứng dụng cao, sắc nét khi hiển thị trên thiết bị điện tử, thuận tiện trong việc in ấn, thu phóng, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền.

II. TÊN GỌI VÀ NỘI DUNG

1. Tên gọi: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình.

2. Nội dung: 

- Sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình phải có tính khái quát, nghệ thuật cao, tiêu biểu, nổi bật về truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Bình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh được những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới.

- Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình thể hiện những nét đặc trưng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương, có khả năng ứng dụng cao.

Thông tin chi tiết về tỉnh Quảng Bình có thể xem thêm tại:

http://svhtt.quangbinh.gov.vn

http://quangbinhtourism.vn

http://baoquangbinh.vn

http://quangbinh.gov.vn

http://qbtv.vn

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Các tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có khả năng sáng tác, thiết kế biểu trưng (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ thư ký).

- Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả.

- Độ tuổi thí sinh không hạn chế; trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật.

2. Tác phẩm dự thi

2.1. Hình thức thể hiện

- Thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7cm x 21cm). Mẫu biểu trưng phóng to đặt chính giữa tờ giấy khổ A4, kích thước không quá 15cm x 15cm. Phía dưới, bên phải và bên trái của mẫu biểu trưng phóng to, là 02 mẫu biểu trưng thu nhỏ (đen trắng và màu) kích thước không quá 3cm x 3cm. Phía dưới bên góc trái tờ giấy là thông số màu của biểu trưng, phía dưới bên góc phải tờ giấy là phần mã số của Hội đồng nghệ thuật (theo Mẫu 2). Tác phẩm dự thi ngoài việc thể hiện trên giấy A4, cần sao chép file mềm vào đĩa CD hoặc USB.

- Chữ thể hiện trên Biểu trưng (logo): “Quảng Bình”.

- Mỗi mẫu biểu trưng phải có bản thuyết minh kèm theo không quá 100 từ trên khổ giấy A4 (theo Mẫu 3).

2.2. Màu sắc: Tối đa 03 (ba) màu (không kể màu trắng)

2.3. Bố cục: Chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (phù hợp với thể loại biểu trưng).

2.4. Số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả, nhóm tác giả không quá 03 tác phẩm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁCH THỨC GỬI HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ sau ngày ban hành Thể lệ   Cuộc thi đến 16h00’ ngày 15/11/2023 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy thời gian trên dấu Bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). Hết thời gian trên, nếu Ban Tổ chức chưa nhận được nhiều tác phẩm dự thi, thì sẽ xem xét, quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi.

2. Hồ sơ dự thi

- Phiếu đăng ký dự thi (theo Mẫu 1).

- Mẫu thiết kế biểu trưng (logo) trên khổ giấy A4 (theo Mẫu 2).

- Bản thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi (mỗi tác phẩm một bản thuyết minh) (theo Mẫu 3).

- File mềm đính kèm trong thư điện tử (đối với hồ sơ nộp trực tuyến).

Tất cả thành phần hồ sơ dự thi nêu trên được đóng kín trong 01 phong bì khổ lớn (kích thước 32cm x 42cm), bên ngoài phong bì ghi: “Mẫu Biểu trưng tham gia Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình”. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, tác giả nộp thêm 01 USB chứa file gốc.

3. Nơi nhận và cách thức nhận hồ sơ dự thi

- Hình thức 1: Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp tại cơ quan Thường trực Ban Tổ chức hoặc theo đường bưu điện. 

Nơi nhận: Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình (Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Số 02. Nguyễn Thị Minh Khai,  thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.822875. Điện thoại di động: 0945945756). 

- Hình thức 2: Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ email của Ban Tổ chức  cuocthibieutrungqb@gmail.com

V. PHƯƠNG THỨC CHẤM CHỌN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Phương thức chấm chọn tác phẩm dự thi

Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi xét chọn theo 3 bước, cụ thể:

- Bước 1 (Sơ khảo): Căn cứ theo thể lệ, tiêu chí cuộc thi Hội đồng nghệ thuật sẽ xem xét và đánh giá các tác phẩm dự thi kèm theo bản thuyết minh để chấm và chọn ra 10 tác phẩm có kết quả điểm cao nhất từ đánh giá của Hội đồng để đề cử vào vòng Chung khảo. 

- Bước 2 (Chung khảo): Trên cơ sở 10 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng nghệ thuật sẽ bàn bạc, thảo luận lấy ý kiến của các chuyên gia để đánh giá sâu sắc hơn những giá trị nghệ thuật, tính sáng tạo, ý tưởng tạo hình và thông điệp của từng  tác phẩm dự thi. Từ đó sẽ tiến hành chấm và chọn ra  03 tác phẩm tốt nhất theo kết quả điểm đánh giá của Hội đồng để đề cử trao các giải Cuộc thi theo cơ cấu giải thưởng.

- Bước 3: Trên cơ sở các tác phẩm được chọn đề cử vào các giải của cuộc thi Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi sẽ lấy ý kiến các thành viên và tiếp tục cho điểm đánh giá để chọn 01 mẫu xuất sắc nhất, phù hợp nhất với mục đích, yêu cầu của cuộc thi để trao giải nhất và sử dụng làm biểu trưng chính thức của tỉnh. Đồng thời đánh giá 2 tác phẩm còn lại ấn định giải Nhì và giải Ba theo thang điểm thấp dần của Hội đồng. 

Trường hợp nếu có tác phẩm có điểm cao nhất cần phải điều chỉnh thêm cho hoàn chỉnh hơn thì Hội đồng sẽ đề nghị tác giả chỉnh sửa, bổ sung cho đến khi tác phẩm hoàn thiện cao nhất để trở thành tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: 100.000.000 đồng/giải (Một trăm triệu đồng)

- 01 giải Nhì:   50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng)

- 01 giải Ba:    30.000.000 đồng/giải (Ba mươi triệu đồng)

Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải Nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, đề nghị gia hạn thời gian dự thi.

VI. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Hội đồng nghệ thuật cuộc thi gồm các nhà quản lý, nhà sử học, các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực thiết kế đồ họa thuộc các cơ quan, đơn vị, các chuyên ngành ở Trung ương và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình.

VII. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM DỰ THI

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi được hiểu và chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng tác phẩm dự thi này phục vụ các hoạt động thương mại nào khác.

- Không được sử dụng Biểu trưng (logo) đã đạt giải tại Cuộc thi này để tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả của tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tất cả các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu trưng (Logo) chính thức của tỉnh Quảng Bình.

- Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân.

VIII. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình được toàn quyền sở hữu, sử dụng bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải được chọn làm biểu trưng của tỉnh Quảng Bình.

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó; đồng thời, không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

- Mọi thông tin có liên quan đến Cuộc thi sẽ được cập nhật, thông báo trên: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình; Cổng du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và các kênh thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể, cá nhân trong nước và nước ngoài để Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công tốt đẹp.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Phiếu đăng ký dự thi (theo Mẫu 1); mẫu thiết kế biểu trưng (logo) trên khổ giấy A4 (theo Mẫu 2); bản thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi (theo Mẫu 3).

Ban biên tập

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập