Chi tiết bài viết

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP: Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới”

9:11, Thứ Sáu, 25-8-2023

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HK Đồng Hới” với nội dung như sau:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà ga hành khách T2 thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HK Đồng Hới”.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Cảng hàng không Đồng Hới, xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Kết quả xếp hạng phương án dự thi:

Stt

Đơn vị dự thi

Mã số dự thi

Điểm đánh giá

xếp hạng

1

Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Coninco và Công ty AZUSA SENKKEI CO.,LTD

AC03

86/100

1

2

Liên danh Công ty TNHH CPG Việt Nam và Công ty CPG CONSULTANTS PTE.LTP

SG58

78/100

2

3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Viglaceraland

CV69

54/100

3

6. Phương án kiến trúc trúng tuyển:

- Phương án có Mã số AC03 của Liên danh tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Coninco và Công ty AZUSA SENKKEI CO.,LTD là phương án kiến trúc trúng tuyển (được xếp hạng cao nhất, có tổng số điểm đánh giá 86/100 điểm).

- Quy mô thiết kế của phương án kiến trúc trúng tuyển: Nhà ga hành khách gồm 02 cao trình đáp ứng công suất thiết kế đạt 3 triệu hành khách/năm với quy trình hành khách đi và đến tách biệt, được liên kết bởi đường tầng, gồm 3 tầng: Tầng 1, Tầng lửng, Tầng 2.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo kết quả thi tuyển phương án kiên trúc với nội dung nêu trên.

Phương án thiết kế kiến trúc:

Tổng Công ty Cảng hành không Việt Nam - CTCP

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập