Chi tiết bài viết

Tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình”

14:38, Thứ Tư, 29-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3390/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tài trợ.

Theo đó, Dự án được thực hiện tại các xã: Sơn Hóa, Thạch Hóa, Đồng Hóa và Thuận Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa. Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31/03/2025.

Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu giảm bớt sự suy thoái đa dạng sinh học rừng, bao gồm các mối đe dọa đối với quần thể Voọc Hà Tĩnh và một số loài thực vật rừng quý hiếm như gỗ mun, hương giáng, lim xanh, vù hương, sưa ở huyện Tuyên Hóa của Việt Nam, thông qua sự tham gia tích cực của cộng đồng vào quản lý rừng đặc dụng và các mô hình nông lâm kết hợp cải thiện sinh kế.

Kết quả chủ yếu của Dự án là đánh giá được thực trạng kinh tế - xã hội, nguồn thu nhập và tình hình thị trường của các hộ gia đình ở huyện Tuyên Hóa, thiết lập các hoạt động nông lâm kết hợp dựa trên thị trường; cùng quản lý rừng cộng đồng giữa các thành viên cộng đồng và chính quyền địa phương; nâng cao kiến thức cho cộng đồng địa phương tại huyện Tuyên Hóa về lĩnh vực phục hồi rừng, nông lâm kết hợp bền vững, tạo thu nhập, kinh doanh trang trại quy mô nhỏ, phòng chống các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người...

Dự án có vốn thực hiện là 296.132 USD (tương đương khoảng 6.944.301.000 VNĐ) do Tổ chức ICRAF viện trợ không hoàn lại.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập