Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn sản lượng lương thực đạt hơn 31.000 tấn

14:34, Thứ Tư, 29-11-2023

(Quang Binh Portal) - Năm 2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn được duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư đạt hơn 1.000 tỷ đồng; sản lượng lương thực hơn 31.000 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 4.800 tấn; tổng sản lượng thủy sản đạt gần 17.000 tấn…

Để tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, thị xã đã khuyến khích nông dân chuyển đổi các giống cây trồng không hiệu quả sang trồng những loại cây cho năng suất kinh tế cao; xây dựng thương hiệu “Gạo hữu cơ Sông Gianh” từ sản phẩm lúa hữu cơ theo quy trình của Tổng Công ty Sông Gianh; đẩy mạnh sản xuất cho 11 xã, phường thực hiện chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm phối hợp cùng Tổng Công ty Giống Quảng Bình và Xí nghiệp sản xuất giống Sông Gianh, sản xuất lúa theo hướng nông sản sạch trên 756 ha/năm, tăng 432 ha so với cùng kỳ, năng suất lúa theo chuỗi liên kết đạt từ 65 - 70 tạ/ha… Sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 4.800 tấn, đạt 100,28%; tổng sản lượng thủy sản đạt gần 17.000 tấn, đạt 103,59…

Để tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, thị xã Ba Đồn tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đối với các loại cây trồng, vật nuôi theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng những mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật…

PV ĐHà

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập