Chi tiết bài viết

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các tháng cuối năm 2023, kiểm soát thanh toán vốn tạm ứng

15:35, Thứ Tư, 29-11-2023

(Quang Binh Portal) - Hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn đạt thấp, tỷ lệ giải ngân đến ngày 20/11/2023 đạt 47% kế hoạch vốn tỉnh triển khai, bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài (đạt 61,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). 

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngày 29/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2456/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các tháng cuối năm 2023, kiểm soát thanh toán vốn tạm ứng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các văn bản đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tranh thủ thời gian còn lại của năm 2023, tập trung hoàn thành tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán khối lượng để bảo đảm đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân 100% số vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023, đến hết ngày 31/01/2024 đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất kế hoạch năm 2023 đã được giao theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, các chủ đầu tư kiểm soát khối lượng nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu thi công; thực hiện nghiệm thu thanh toán theo đúng khối lượng thi công tại hiện trường; kiểm soát việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng khi thực hiện thanh toán theo hợp đồng xây dựng đã được ký kết, đảm bảo tỷ lệ tạm ứng an toàn, đúng quy định của pháp luật; tránh trường hợp nhà thầu thi công tạm ứng vốn nhưng không triển khai thi công hoặc triển khai thi công, thực hiện thanh toán nhưng không thu hồi tạm ứng, dẫn đến dư nợ tạm ứng kéo dài, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, tổng hợp, quyết toán dự án.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, rà soát việc thanh toán tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đảm bảo đúng quy định.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập