Chi tiết bài viết

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Thắng Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (thực địa tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy)

15:34, Thứ Sáu, 1-12-2023

(Quang Binh Porrtal) - Ngày 22/11/2023, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Dự án) thực địa tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy. Tham dự có Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 6 và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, kiểm tra tại hiện trường và nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 6 và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh và Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn; ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các huyện, thành phố, thị xã và các xã, thị trấn có Dự án đi qua (đã bàn giao mặt bằng cho các Ban quản lý dự án 110,37/126,43km, đạt 87,30%), đặc biệt các địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao như Đồng Hới đạt 100%, Quảng Ninh đạt 97,30%, Ba Đồn đạt 95,19%. Bên cạnh đó một số địa phương tỷ lệ bàn giao mặt bằng chưa đạt yêu cầu, mặt bằng bàn giao không liên tục và còn nhiều điểm còn vướng mắc, công tác xây dựng các khu tái định cư còn chậm như huyện Lệ Thủy mới đạt 76,68%, Bố Trạch mới đạt 85,33%, Quảng Trạch mới đạt 86,96% đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án trên địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2023, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, GPMB của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng triển khai Dự án.

2. Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh thi công hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa địa, di dời hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của Dự án trước ngày 31/12/2023. 

3. Có các biện pháp quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng theo đề nghị của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân. Trong trường hợp khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế mà người dân không hợp tác, không chấp hành, chống đối thì xây dựng phương án và tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đối với một số vướng mắc cụ thể khi kiểm tra thực địa tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy: 

- UBND huyện Quảng Ninh tập trung giải quyết hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt băng đối với 04 hộ gia đình thuộc địa bàn xã Xuân Ninh để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công trụ cầu Long Đại trước ngày 10/12/2023.

- UBND huyện Lệ Thủy khẩn trương xác định loại đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh để hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết dứt điểm về vướng mắc về đất đai đối với Công ty GreenStar tại xã Phú Thủy; các hộ dân tại xã Trường Thủy, Kim Thủy, Công ty Cổ phần Lệ Ninh để hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trước ngày 10/12/2023.

5. Đề nghị Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án trên địa bàn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 11/12/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án.

Nguồn: Thông báo kết luận số 5287/TB-VPUBND ngày 28/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập