Chi tiết bài viết

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15:10, Thứ Hai, 4-12-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 16.242 điểm cầu của Bộ, ban, ngành, các đơn vị Trung ương và địa phương trên toàn quốc với hơn 1,44 triệu đại biểu tham dự học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng trên 500 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ở điểm cầu Tỉnh ủy. Toàn tỉnh có 41.804 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại 266 điểm cầu ở các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng cán bộ, đảng viên trong thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". 

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Dự kiến, chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. 

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập