Chi tiết bài viết

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/12 - 10/12/2023

15:45, Thứ Năm, 7-12-2023

 

Lịch công tác tuần của lãnh đạo tỉnh

Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023
Thứ 2(4/12)
08:00
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày)
 
Đ/c Lâm đi công tác đến hết ngày 04/12
Thứ 3(5/12)
08:00
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2023 (tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)
10:30
Đ/c Lâm làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh ủy về Chương trình hành động số 02
14:00
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh hội ý lãnh đạo và họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
15:30
Đ/c Lâm làm việc với các sở, ngành và các doanh nghiệp liên quan đến nợ tiền sử dụng đất
Thứ 4(6/12)
08:00
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14:00
Đ/c Hùng dự phiên họp thứ nhất (trực tuyến) của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng
17:00
Đ/c Hùng đi công tác đến hết ngày 08/12
Thứ 5(7/12)
08:00
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ 6(8/12)
08:00
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đ/c Lâm dự Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
13:30
Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị quân chính năm 2023
14:30
Đ/c Lâm dự HN tổng kết công tác thi đua Cụm Thi đua số 3, Bộ Ngoại giao
Thứ 7(9/12)
 
Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh
Chủ Nhật(10/12)
 
Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập