Chi tiết bài viết

Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư Green Diamond - Phong Nha thuê đất để thực hiện Dự án The Green Diamond Resort tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

16:55, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập