Chi tiết bài viết

Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc thu hồi đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Phong Hóa quản lý để thực hiện Dự án Phát triển quỹ đất tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

16:55, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập