Chi tiết bài viết

Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc giao đất cho UBND xã Thanh Thủy quản lý để tạo quỹ đất ở tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

17:0, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập