Chi tiết bài viết

Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc giao đất cho UBND thị trấn Hoàn Lão quản lý tại Khu vực phía Đông hồ Cồn Sãi, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

17:0, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập