Chi tiết bài viết

Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ tổng hợp Lý Trạch, tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

17:0, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập