Chi tiết bài viết

Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Cảnh Hóa để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2: Đầu tư hoàn thiện Quốc lộ 12A đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh, tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

17:1, Thứ Hai, 4-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập