Chi tiết bài viết

Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc giao đất cho UBND huyện Bố Trạch quản lý để thực hiện Dự án Khu tái định cư khu vực thôn Cà (T92), xã Hoà Trạch (phục vụ giải phóng mặt bằng Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) tại xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

8:8, Thứ Ba, 5-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập