Chi tiết bài viết

Thông báo thu hồi đất số 2508/TB-UBND ngày 04/12/2023 để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Phát triển quỹ đất tại thôn Minh Hà, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

8:7, Thứ Ba, 5-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập